KLOPFRAME
De showroom van Delrue Truckshop werd totaal vernieuwd. Een geveldoek op klopprofiel werd hiervoor geïnstalleerd. Het resultaat is een duidelijke elegante boodschap dat door iedereen vanop straat kan gezien worden.